ProDII - Javni Registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture

Slika /slike/PRODI.jpg
Uvid u Registar za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture


Slijedom članka 6. stavka 4. Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi (“Narodne novine” br. 92/2014), u studenom 2014. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (“Narodne novine” br. 134/2014).
 
Aktivnosti na javnom Registru za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture (u daljnjem tekstu: Registar ProDII) započete su u svrhu lakšeg operativnog provođenja propisanih odredbi iz navedenog Zakona, kao i ubrzanja pripreme projekata vezano uz korištenje sredstava iz fondova EU.
 
Razlog uspostavljanja Registra ProDII je preuzimanje aktivnije uloge Republike Hrvatske u odnosu na ICT projekte u svrhu njihove racionalizacije te usmjeravanja razvoja i koordinacije svih poslova i projekata primjene državne informacijske infrastrukture, uz istovremeno povećanje kvalitete javnih usluga i onemogućavanja planiranja i provedbe istih ili istovrsnih ICT projekata u javnom sektoru. U Registar ProDII unose se završeni, u tijeku i planirani ICT projekti (sa i bez osiguranih sredstava), a u njemu su vidljivi svi podaci projekta vezano uz njegov naziv, opis, status, sažetak ciljeva, proračunsku godinu, izvor financiranja, valutu, vrste aktivnosti, status, pripadajuće sektore, korisnike, mjesto provedbe i kontakte za upit.
 
Od početka provođenja edukacije za unos i ažuriranje podataka u Registar ProDII, obučeno je preko sto predstavnika iz svih ministarstava i ostalih tijela državne uprave, dok će sama edukacija biti trajnog karaktera i prilagođena za različite skupine ciljanih korisnika.
 
Tijelo nadležno za upravljanje i vođenje Registra ProDII je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske s obvezom izvještavanja o praćenju provedbe projekata iz Registra ProDII putem Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu (dalje: Vijeće), koje  je osnovano u svrhu praćenja i koordinacije razvoja državne informacijske infrastrukture i pripreme izvješća Povjerenstvu Vlade RH za koordinaciju informatizacije javnog sektora. Vijeće se sastoji od predstavnika središnjih tijela državne uprave,  relevantnih agencija i središnjih ICT infrastrukturnih i akademskih istraživačkih ustanova Republike Hrvatske. Uloga Vijeća od iznimne je važnosti za Registar ProDII jer su joj zadaci npr. nadzor sukladnost projekata u Registru ProDII s odredbama Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi i aktima planiranja; nadzor i koordiniranje projekata državne informacijske infrastrukture; davanje preporuka o spajanju istovrsnih ICT projekata upisanih u Registru ProDII; ocjenjivanje ciljeva i mogućnosti razvitka državne informacijske infrastrukture, kvalitete i dostupnosti informacijskih usluga; poticanje razvoja i istraživanja u području informacijskih tehnologija u javnom sektoru te davanje preporuka za budući razvoj državne informacijske infrastrukture s posebnim naglaskom na njenu sigurnost.
 
U ovom trenutku u Registru ProDII nalazi se 529 ICT projekt, od kojih je 443 javno objavljenih iz razloga što institucije nisu do kraja unijele sve podatke o projektima. Pregled svih javno dostupnih projekata nalazi se na poveznici ProDII Ministarstva uprave.

Kontakt za upite o Registru ProDII nalazi se na mail adresi prodii@uprava.hr .