Ministarstva

Ministarstva su:

 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Ministarstvo obrane,
 • Ministarstvo financija
 • Ministarstvo pravosuđa,
 • Ministarstvo uprave,
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja,
 • Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
 • Ministarstvo kulture,
 • Ministarstvo turizma,
 • Ministarstvo poljoprivrede,
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
 • Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,
 • Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,
 • Ministarstvo hrvatskih branitelja,
 • Ministarstvo zdravstva
 • Ministarstvo državne imovine

Struktura upravljanja

Ministar predstavlja ministarstvo i upravlja njegovim radom. Ministar je član Vlade.

Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske. Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.
U ministarstvu se može imenovati jedan ili više pomoćnika ministra. Pomoćnika ministra imenuje Vlada na prijedlog ministra, a za svoj rad je odgovoran ministru i Vladi. Pomoćnik ministra, u pravilu, upravlja radom upravne organizacije u sastavu ministarstva.

Ministar, državni tajnici i pomoćnici ministra su državni dužnosnici.

Ministarstvo ima glavnog tajnika ministarstva, kojeg imenuje Vlada na prijedlog ministra, a na temelju javnog natječaja. Glavni tajnik ministarstva za svoj rad odgovara ministru i Vladi.
Glavni tajni ministarstva je rukovodeći državni službenik.