53. Što sud donosi u upravnom sporu?

 Presude i rješenja