49. Koji je rok za donošenje i dostavu rješenja stranci?

 U slučajevima neposrednog rješavanja na zahtjev stranke tijelo rješava bez odgode, najkasnije u roku od 30 dana, odnosno u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.