Koje promjene uvodi Lisabonski ugovor u ovlastima Europskog parlamenta?

Europski parlament je izravno izabrana institucija koja predstavlja građane država članica.

Zakonodavne ovlasti Europskog parlamenta povećane su novim „redovnim zakonodavnim postupkom” koji je zamijenio bivši postupak suodlučivanja. Sad se on primjenjuje na više od 40 novih političkih područja, čime se njihov broj povećao na 73.

Postupak pristanka postoji i dalje kao „suglasnost”, a postupak savjetovanja ostao je nepromijenjen.

Novim postupkom donošenja proračuna stvara se potpuna jednakost Parlamenta i Vijeća kad se radi o odobravanju godišnjeg proračuna. Višegodišnji financijski okvir mora odobriti Parlament (suglasnost).

Europski parlament sad bira predsjednika Komisije većinom zastupnika na prijedlog Europskog vijeća koje kandidata mora izabrati kvalificiranom većinom vodeći računa o rezultatu izbora za Europski parlament. Europski parlament i dalje mora odobriti Komisiju kao kolegij.

Europski parlament može imati najviše 751 zastupnika. Najveći broj zastupnika po državi članici smanjen je na 96, a najmanji je povećan na 6.