Središnji državni uredi

Središnji državni uredi su:

  • Središnji državni ured za šport
  • Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
  • Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
  • Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
  • Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 

Središnjim državnim uredom upravlja državni tajnik.
Državnog tajnika središnjeg državnog ureda imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade i za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i Vladi.

Državni tajnik središnjeg državnog ureda je državni dužnosnik.

Državni tajnik središnjeg držanog ureda može imati jednog zamjenika. Zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda imenuje  Vlada na prijedlog državnog tajnika središnjeg državnog ureda, a na temelju javnog natječaja. Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda za svoj je rad odgovoran državnom tajniku središnjeg državnog ureda i Vladi.

Središnji državni ured može imati glavnog tajnika. Glavnog tajnika središnjeg državnog ureda imenuje Vlada na prijedlog državnog tajnika središnjeg državnog ureda, a na temelju javnog natječaja. Glavni tajnik središnjeg državnog ureda za svoj rad odgovara državnom tajniku središnjeg državnog ureda.

Zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda i glavni tajnik središnjeg državnog ureda su rukovodeći državni službenici.