Arhiva 2017. godina

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu:

83. Prekršajni sud u Zagrebu
82. Trgovački sud u Osijeku
81. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
80. Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
79. Općinski sud u Dubrovniku
78. Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu
77. Županijski sud u Zagrebu
76. Općinsko državno odvjetništvo u Požegi
75. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
74. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
73. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
72. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji 
71. Stručna služba Hrvatskoga sabora
70. Ured državne uprave u Istarskoj županiji
69. Ministarstvo pravosuđa
68. Ured za suzbijanje zlouporabe droga za 2017. godinu
67. Ministarstvo kulture
66. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
65. Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji
64. Prekršajni sud u Zadru
63. Ministarstvo uprave
62. Ministarstvo zdravstva 
61. Općinski sud u Novom Zagrebu
60. Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji - Izmjene plana prijma
59. Općinski sud u Požegi
58. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
57. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku
56. Trgovački sud u Zadru
55. Ured za razminiranje
54. Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
53. Županijski sud u Bjelovaru
52. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
51. Upravni sud u Splitu
50. Državni zavod za statistiku
49. Prekršajni sud u Šibeniku - Izmjena plana
48. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
47. Ministarstvo obrane
46. Ured Pučke pravobraniteljice
45. Općinski sud u Bjelovaru - Ispravak izmjena plana prijma
44. Trgovački sud u Varaždinu
43. Državni zavod za mjeriteljstvo
42. Prekršajni sud u Virovitici
41. Ured predsjednika Vlade RH
40. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
39. Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
38. Upravni sud u Osijeku
37. Ministarstvo hrvatskih branitelja
36. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
35. Općinski sud U Bjelovaru - izmjena plana prijma
34. Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
33. Ured povjerenice za informiranje
32. Prekršajni sud u Šibeniku
31. Općinski sud u Bjelovaru
30. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
29. Stručna služba Hrvatskog sabora
28. Općinski sud u Splitu - Izmjena plana prijma
27. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
26. Općinsko državnoj odvjetništvo u Varaždinu
25. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
24. Trgovački sud u Rijeci
23. Općinski sud u Splitu
22. Ministarstvo financija
21. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
20. Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine
19. Prekršajni sud u Osijeku
18. Državno izborno povjerenstvo
17. Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
16. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru
15. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru
14. Županijski sud u Sisku
13. Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
12. Prekršajni sud u Gospiću
11. Državni hidrometeorološki zavod
10. Prekršajni sud u Vukovaru
9. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
8. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
7. Upravni sud u Rijeci
6. Općinski sud u Puli-Pola
5. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
4. Prekršajni sud u Novom Zagrebu
3. Prekršajni sud u Zagrebu
2. Trgovački sud u Pazinu
1. Prekršajni sud u Puli-Pola