Arhiva 2015. godina

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu:


133. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji - izmjena
132. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji - izmjene i dopune
131. Ministarstvo turizma - dopuna plana
130. Trgovački sud u Zagrebu
129. Državni ured za središnju javnu nabavu
128. Općinski sud u Šibeniku
127. Općinski sud u Zadru - izmjene i dopune
126. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
125. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici
124. Županijski sud u Splitu
123. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji - izmjene
122. Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH - 2.dopuna
121. Ministarstvo financija
120. Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
119. Ured za suzbijanje zlouporabe droga
118. Trgovački sud u Pazinu
117. Županijski sud u Vukovaru - dopuna
116. Trgovački sud u Bjelovaru
115. Prekršajni sud u Varaždinu
114. Trgovački sud u Rijeci
113. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji - izmjene i dopune
112. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
111. Ministarstvo financija
110. Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (dopuna plana)
109. Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
108. Općinski sud u Novom Zagrebu
107. Općinski sud u Bjelovaru
106. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu
105. Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji
104. Državni zavod za intelektualno vlasništvo
103. Ministarstvo turizma
102. Državno izborno povjerenstvo
101. Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji
100. Državna geodetska uprava
99. Ured državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji
98. Ministarstvo zdravlja, (tablica plana prijma)
97. Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru
96. Općinski sud u Dubrovniku - ispravak
95. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji
94. Prekršajni sud u Samoboru
93. Županijski sud u Varaždinu
92. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
91. Ministarstvo kulture - izmjene 
90. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji
89. Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
88. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji
87. Županijski sud u Osijeku
86. Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
85. Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH
84. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
83. Općinski sud u Splitu
82. Ured pučke pravobraniteljice
81. Upravni sud u Splitu
80. Državni zavod za statistiku
79. Ministarstvo pravosuđa i kaznena tijela 
78. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
77. Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu
76. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
75. Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji
74. Ured državne uprave u Istarskoj županiji
73. Prekršajni sud u Pagu
72. Općinski sud u Slavonskom Brodu
71. Županijski sud u Vukovaru
70. Prekršajni sud u Osijeku
69. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
68. Prekršajni sud u Virovitici
67. Općinski sud u Sinju
66. Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu
65. Državni zavod za statistiku
64. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu
63. Općinski sud u Makarskoj
62. Ministarstvo poljoprivrede
61. Prekršajni sud u Vinkovcima
60. Općinski sud u Zadru
59. Općinski sud u Puli-Pola
58. Prekršajni sud u Daruvaru
57. Ministarstvo socijalne politike i mladih-dopuna plana
56. Općinski sud u Bjelovaru
55. Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru
54. Općinski sud u Dubrovniku - ispravak
53. Prekršajni sud u Našicama
52. Ministarstvo socijalne politike i mladih
51. Ured za razminiranje
50. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu
49. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku
48. Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu
47. Ministarstvo branitelja
46. Državni zavod za mjeriteljstvo
45. Digitalno informacijsko-dokumentacijski ured
44. Općinski sud u Požegi
43. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru
42. Općinski građanski sud u Zagrebu
41. Prekršani sud u Bjelovaru
40. Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću
39. Općinski sud u Novoj Gradiški
38. Općinski sud u Ogulinu
37. Upravni sud u Rijeci
36. Ured državne uprave u Virovitičko-podravskoj županiji
35. Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
34. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
33. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu
32. Ministarstvo kulture
31. Općinski sud u Zaprešiću
30. Općinski sud u Pagu
29. Ministarstvo uprave
28. Općinski sud u Rabu
27. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
26. Županijski sud u Bjelovaru
25. Trgovački sud u Osijeku
24. Županijski sud u Zadru
23. Prekršajni sud u Puli - Pola
22. Županijski sud u Slavonskom Brodu
21. Općinski sud u Osijeku
20. Županijski sud u Dubrovniku
19. Općinski sud u Daruvaru
18. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
17. Županijski sud u Velikoj Gorici
16. Ministarstvo obrane
15. Upravni sud u Osijeku
14. Županijski sud u Sisku
13. Trgovački sud u Varaždinu
12. Prekršajni sud u Zagrebu
11. Državni hidrometeorološki zavod
10. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
9. Općinski sud u Metkoviću
8. Županijski sud u Zagrebu
7. Općinski sud u Samoboru
6. Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici
5. Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji
4. Ured VRH za unutarnju reviziju
3. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru
2. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji
1. Stručna služba Hrvatskoga sabora