Strategije, planovi i izvješća

Izrada Godišnjeg plana rada obveza je svih tijela državne uprave sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave, te on sadrži prikaz specifičnih ciljeva tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice:
 
  • izrade nacrta propisa,
  • neposredne provedbe zakona i drugih propisa,
  • upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te
  • praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave.