Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu

Filtrirajte rješenja o prijmu u državnu službu:
Od:
Do:
Pronađeno 2148 rezultata.
Općinski sud u Pazinu2 radna mjesta20.01.2020.
Ministarstvo pravosuđanamještenik III. vrste – kotlovničar20.01.2020.
Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Gospićstručni referent za katastarske poslove m/ž; IKN Korenica 20.01.2020.
Općinski sud u Sesvetama administrativni referent – sudski zapisničar m/ž20.01.2020.
Općinski sud u Sesvetama administrativni referent – sudski zapisničar m/ž20.01.2020.
Županijski sud u Splitusudski savjetnik (m/ž) 17.01.2020.
Općinski sud u Osijekuzemljišnoknjižni referent m/ž 17.01.2020.
Općinski sud u Vukovaru2 radna mjesta17.01.2020.