Godišnji

​Sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ( NN 154/11 i 17/12) u tijelima državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada koji donosi čelnik tijela državne uprave.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave.

Godišnji plan rada sadrži i podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su vezani uz opće i posebne ciljeve sadržane u strateškim planovima za trogodišnje razdoblje koje tijela državne uprave izrađuju sukladno Zakonu o proračunu, te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Nadalje, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (Narodne novine broj 90/11) stručni nositelj izrade propisa dužan je Prijedlog plana normativnih aktivnosti  objaviti na svojoj internetskoj stranici radi informiranja javnosti u trajanju od najmanje 15 dana, u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna tekuće godine za sljedeću godinu.