Otvorena savjetovanja

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost državnih i javnih institucija na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

30.4.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o polaganju državnog ispita putem portala e-Savjetovanja

27.2.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora putem portala e-Savjetovanja.

21.2.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije putem portala e-Savjetovanja.

21.2.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije izvan službene prostorije putem portala e-Savjetovanja.

13.2.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača putem portala e-Savjetovanja.

15.01.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu  pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave putem portala e-Savjetovanja.

14.1.2020.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru putem portala e-Savjetovanja

13.1.2020.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika politilkih stranaka putem portala e-Savjetovanja.

13.1.2020.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava putem portala e-Savjetovanja

13.1.2020. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj putem portala e-Savjetovanje.

10.1.2020. -  Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj putem portala e-Savjetovanje
 

11.10.2019.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj putem portala e-Savjetovanje


11.10.2019.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj putem portala e-Savjetovanje

3.10.2019.-  Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave putem portala e-Savjetovanje

1.10.2019.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti iz djelokruga Ministarstva uprave za 2020. godinu putem portala e-Savjetovanje

3.6.2019. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi putem portala e-Savjetovanje

13.05.2019. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora putem portala e-Savjetovanje

29.04.2019. -  Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju poslova iz članka 4.a i 4.c Zakona o financijskoj agenciji putem portala e-Savjetovanje

26.04.2019. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj putem portala e-Savjetovanje

02.04.2019. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu uredbe o središnjem informacijsko-tehnološkom sustavu elektroničke naplate upravnih pristojbi putem portala e-Savjetovanje

19.03.2019. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika putem portala e-Savjetovanje

22.02.2019. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu zakona o sustavu državne uprave putem portala e-Savjetovanje

28.11.2018. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina putem portala e-Savjetovanje

15.11.2018. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje o obrascima prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave i Zakon o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske putem portala e-Savjetovanje

24.10.2018 -  Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima putem portala e-Savjetovanje 

17.10.2018  -  Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Plan zakonodavnih aktivnosti putem portala e-Savjetovanje 

14.8.2018. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora putem portala e-Savjetovanje
 
14.8.2018. – Ministarstvo uprave provodi savjetovanjesa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma putem portala e-Savjetovanje

01.08.2018. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa e-Savjetovanje

01.08.2018. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave e-Savjetovanje

12.07.2018.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija e-Savjetovanje

12.07.2018.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o izmjeni Uredbe o osnivanju državne škole za javnu upravu e-Savjetovanje

19.06.2018.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za obrazac prethodne procedure za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima putem portala e-Savjetovanje

23.03.2018.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o zakladama putem portala e- Savjetovanje

21.02.2018.- Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Prijedlog zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka putem portala e-Savjetovanja

24.11.2017. -Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2018. godinu putem portala e-Savjetovanja

07.11.2017. -Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva uprave za 2018. godinu putem portala e-Savjetovanja

18.09.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi putem portala e-Savjetovanja

21.08.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora putem portala e-Savjetovanja

06.08.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu putem portala e-Savjetovanje

01.06.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o dopuni Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona putem portala e- Savjetovanje

08.05.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o etičkom sustavu u javnom sektoru putem portala e-Savjetovanje

24.04.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o raspisivanj javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi putem portala e-Savjetovanje

10.04.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o upravnoj inspekciji putem portala e-Savjetovanje

04.04.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu putem portala e-Savjetovanje

27.03.2017. -  Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o finanaciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e- Savjetovanje

14.03.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e- savjetovanje 

02.03.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e-Savjetovanje
 
02.03.2017. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt pravilnika o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e-Savjetovanje

08.12.2016. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnom imenu putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e-Savjetovanje

16.06.2016. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o udrugama koje je dostupno putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću - e-Savjetovanje

15.06.2016. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedlog zakonao izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koje je dostupno putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću - e-Savjetovanje

07.06.2016. - otvoreno je savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ, putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e-Savjetovanja

07.06.2016. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedlog zakona o prestanku ugovora o radu u javnim službama  koje je dostupno putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e- Savjetovanje

30.05.2016. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima  koje je dostupno putem središnjeg državnog portala za savjetovanje s javnošću e-Savjetovanje

26.01.2016. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija putem  središnjeg državnog portala za savjetovanja s javnošću e-Savjetovanja

09.09.2015. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Uredbe o organizacijskim i tehničkim standardima za povezivanje na državnu informacijsku infrastrukturu koje je dostupno na poveznici e-Savjetovanja.
 
31.08.2015. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj putem središnjeg državnog portala za savjetovanja s javnošću e-Savjetovanja.

24.08.2015. - Ministarstvo uprave provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog zakona o dopunama Zakona o registru birača, s Konačnim prijedlogom zakona putem  središnjeg državnog portala za savjetovanja s javnošću e- Savjetovanja  .