Radne skupine

1. Radna grupa za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
2. Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa
3. Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o zakladama
4. Radna skupina za izradu Nacrta pravilnika o vrsti i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija
5. Radna grupa za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izboru za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina
6. Radna grupa za izradu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
7. Radna grupa za izradu Prijedloga uredbe o kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacija