Plan savjetovanja s javnošću

1. Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu
2. Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
3. Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu
4. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2016. godinu
5. Plan savjetovanja s javnošću za 2016.
6. Plan savjetovanja s javnošću za 2015.
Ministarstvo uprave, sukladno članku 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtima zakona i drugih propisa u 2015. godini:
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti
             Internetsko savjetovanje (I. tromjesečje)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnoj inspekciji
             Internetsko savjetovanje (I. tromjesečje)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
              Internetsko savjetovanje (I. tromjesečje)
 • Zakon o zakladama
             Internetsko savjetovanje (II. tromjesečje)
 • Strategija e-Hrvatska 2020
             Internetsko savjetovanje (II. tromjesečje)
 • Uredba o organizacijskim i tehničkim standardima za državnu informacijsku infrastrukturu
             Internetsko savjetovanje (III. tromjesečje )
 


 
7. Plan savjetovanja s javnošću za 2014.
 • Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi
            Internetsko savjetovanje (19.12.2013.-19.01.2014.)
 • Zakon o zakladama
            Internetsko savjetovanje (II. tromjesječje 2014.)
 • Zakon o matičnom registru
            Internetsko savjetovanje (IV. tromjesečje 2014.)
 • Zakon o sustavu državne uprave
            Internetsko savjetovanje (IV. tromjesečje 2014.)

 
8. Plan savjetovanja s javnošću za 2013.
 • Zakon o sustavu državne uprave
             Internetsko savjetovanje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti
              Internetsko savjetovanje
 • Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
             Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o registriranom (životnom) partnerstvu
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o matičnom registru
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o zakladama
             Internetsko savjetovanje
 • Zakon o državnim službenicima
             Internetsko savjetovanje
 • Strategija razvoja javne uprave 2013. – 2020.
             Internetsko savjetovanje
 • Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru
              Internetsko savjetovanje

Dokumenti

9. Plan savjetovanja s javnošću za 2012.
 • Zakon o osobnom imenu
              Internetsko savjetovanje
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
               Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o udrugama
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o popisima birača
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina -izmjena Odluke
 • Zakon o državnim maticama
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
             Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
             Internetsko savjetovanje, Radna skupina
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Gradu Zagrebu
              Internetsko savjetovanje, Radna skupina

Dokumenti