Prijedlog strategije razvoja javne uprave 2014.- 2020.

Dana 31. listopada 2014. godine završilo je  internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog strategije razvoja javne uprave 2014. - 2020.