Savjetovanja u 2013. godini

Nakon provedenog savjetovanja, tijela javne vlasti dužna su o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje internetske stranice na kojoj trebaju objaviti izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje dostavljaju i Vladi Republike Hrvatske.
 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske prati provedbu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata  te je odgovoran za pripremu Godišnjeg izvješća o provedbi Kodeksa i njegovo upućivanje Vladi Republike Hrvatske.