Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Ministarstvo uprave održalo je internetsko  savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama od 26. veljače 2015. do 29. ožujka 2015. godine.