Pregled sklopljenih ugovora

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011. godine (KLASA: 330-01/11-02/01; URBROJ: 5030106-11-2) o objavi informacija o izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, radi provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 172/2003 i 144/2010), Ministarstvo uprave iskazuje podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti.