Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ('Narodne novine' broj: 120/16) objavljujemo da Ministarstvo uprave kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članaka 76. i 77. sa  sljedećim gospodarskim subjektima:
 
  • AIKON-TEHNIK d.o.o., 10000 Zagreb, Kninski trg 11, OIB: 85934613970
  • Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću, 53000 Gospić, Ulica bana Ivana Karlovića 16, OIB: 42552392522
  • PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA, 10410, Velika Gorica, Zagrebačka 37, OIB: 25715578283