Natječaji javne nabave

 • Postupak jednostavne nabave „Nabava usluge nadogradnje i održavanja informacijskog sustava e-Inspektor za potrebe Upravne inspekcije".
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i specifikaciju usluge na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 31. ožujka 2020. godine do 9:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nabava osvježenja za sudionike radionice u projektu "e-Pristojbe" (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) (Kodni broj: UP.04.1.1.14.0001)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 13. ožujka 2020. do 09:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Nabava usluge podrške implementaciji obveza po Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatera ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga “.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i  specifikaciju usluge  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 12. ožujka 2020. godine do 10:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave „ Usluga nadogradnje javnog registra o projektima državne informacijske infrastrukture (Registar ProDII)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom   na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr  .
  Rok za dostavu ponude je: 14.02.2020.  do 10:00  sati.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina “.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 08. siječnja 2020. godine do 10:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Usluga cateringa i najma dvorane na projektu "Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi" (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) (Kodni broj: UP.04.1.1.06.0004)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 19. prosinca 2019. do 10:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Usluga cateringa za potrebe Ministarstva uprave“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude je: 17.12.2019.  do 12:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave „Radovi na sanaciji krovišta istočnog krila zgrade Ministarstva uprave “.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i  specifikaciju usluge  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 06. studeni 2019. godine  do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga izrade standardnih tehničkih specifikacija IT sustava uredskog poslovanja kao prilog nove Uredbe o uredskom poslovanju“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i specifikaciju usluge na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 20. rujan 2019. godine do 9:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga konsolidacije informatičkog sustava Ministarstva uprave“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom i tehničkom specifikacijom usluge  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr  .
  Rok za dostavu ponude je: 30.04.2019. do 9:00 sati.
 • Ispravak navoda o roku za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave „ Radovi na obnovi i zamjeni drvene stolarije na pročelju zgrade Ministarstva uprave, I. faza“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom i Glavnim projektom izmjene otvora na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Briše se rok za dostavu 08.04.2019.  do 10:00  sati, a upisuje ispravni rok za dostavu 10.04.2019. do 10:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave „ Usluga nadogradnje informacijskog sustava e-Inspektor za podršku inspekcijskih poslova Upravne inspekcije“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude je: 10.04.2019. do 9:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave „ Radovi na obnovi i zamjeni drvene stolarije na pročelju zgrade Ministarstva uprave, I. faza“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom i Glavnim projektom izmjene otvora na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude je: 08.04.2019.  do 10:00  sati.
 • Postupak jednostavne nabave „ Usluga održavanja Središnjeg državnog portala GOV.hr ( zajednički sustav za upravljanje sadržajem –CMS)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude je: 04.03.2019. do 09:00  sati.
 • Postupak jednostavne nabave: „Usluga održavanja i nadogradnje programskog rješenja e-sustav za praćenje provedbe ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“, ev. broj nabave: 14/19. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hrRok za dostavu ponude: 04. siječnja 2019. do 10:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga izrade promidžbenog materijala prema vizualnom identitetu u projektu "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH" (OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.) (kodni broj: UP. 04.1.1.06.0003)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude se produžuje sa 10. prosinca 2018. do 12:00 h na novi rok za dostavu ponude: 12. prosinca 2018. do 12:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nabava i isporuka opreme za testiranje za interne potrebe Ministarstva uprave za projekt „Uspostava platforme s elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat“ (OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020.) (Kodni broj: UP.04.1.1.17.0001)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 14. prosinca 2018. do 10:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nadogradnje informacijskog sustava ZUP-IT“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 11. prosinca 2018. do 13:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Usluga sigurnosne definicije za Fortigate 200D“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 10. prosinca 2018. do 14:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Usluga izrade promidžbenog materijala prema vizualnom identitetu u projektu "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH" (OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.) (kodni broj: UP. 04.1.1.06.0003)“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 10. prosinca 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Izvođenje radova na obnovi drvene stolarije na pročelju zgrade Ministarstva uprave, a koja je pod zaštitom spomenika kulture“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude se produžuje sa 15. studenog 2018. do 12:00 h na novi rok za dostavu ponude: 21.studeni 2018. do 12:00 sati.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nabava i isporuka komunikacijske opreme (routeri) za HITRONet korisnike“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 09. studenog 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Izvođenje radova na obnovi drvene stolarije na pročelju zgrade Ministarstva uprave, a koja je pod zaštitom spomenika kulture“.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dokumentaciju o nabavi s pripadajućim troškovnikom na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr.
  Rok za dostavu ponude: 15. studenoga 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga izrade izvedbenog projekta sa troškovnicima obnove - sanacije fasade pročelja zgrade Ministarstva uprave “.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i  specifikaciju usluge  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr    
  Rok za dostavu ponude: 30. listopada 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Usluga izrade modela za učinkovito administriranje i izvještavanje o napretku izvršenja projektnih i zakonodavnih aktivnosti“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i tehničku specifikaciju  na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr. Rok za dostavu ponude: 10. listopada 2018. do 14:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „ Radovi na sanaciji vertikalne i horizontalne odvodnje oborinskih voda-oluka i žljebova te sanacija-rekonstrukcija krovnog pokrova“.  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i tehničku specifikaciju  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr
  Rok za dostavu ponude: 09. listopada 2018. do 13:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „ Radovi na sanaciji unutrašnjih zidova i izvedba diletacijske rešetke na sjevernoj i zapadnoj strani zgrade“. “. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i tehničku specifikaciju  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr
  Rok za dostavu ponude: 09. listopada 2018. do 14:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „ Radovi na sanaciji horizontalne oborinske odvodnje za zgradi Ministarstva uprave“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i tehničku specifikaciju  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr   
  Rok za dostavu ponude: 09. listopada 2018. do 15:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Radovi na popločavanju hodnika i stubišta“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i tehničku tehničku specifikaciju  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 02. listopada 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Nabava usluge stalnog pristupa internetu“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti upute za dostavu ponude i tehničku tehničku specifikaciju  na e-mail adresi: javnanabava@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 28. rujna 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne  nabave „ Radovi na obnovi drvene stolarije na pročelju zgrade Ministarstva uprave, Zagreb, Maksimirska 63“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju i troškovnik na e-mail adrese ljustinijanovic@uprava.hr i milica.tomasic-cahun@uprava.hr  Rok za dostavu ponude: 20. kolovoza 2018.g. u 12,00 h.
 • Postupak jednostavne  nabave „ Usluga izrade promjene strukture i redizajn web sjedišta sustava e-Građani““. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke dokumentaciju i troškovnik na e-mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr
  Rok za dostavu ponude: 30. srpanj 2018.g. u 12,00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nabava usluge izrade informacijskog sustava za podršku provođenja inspekcijskih poslova ( e-Očevidnik za potrebe upravne inspekcije).
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju i troškovnik na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr;
  Rok za dostavu ponude: 10. srpnja 2018. do 10:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nabava usluge izrade informacijskog sustava za podršku provođenja inspekcijskih poslova ( e-Očevidnik za potrebe upravne inspekcije).
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju i troškovnik na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr;
  Rok za dostavu ponude: 10. srpnja 2018. do 10:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave: „Nabava uredskih profesionalnih radnih stolica“. Procijenjena vrijednost nabave je 24.000,00 kuna bez PDV-a.
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju i troškovnik na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr;  i  ljustinijanovic@uprava.hr
  Rok za dostavu ponude: 06. srpnja 2018. do 15:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje i savjetodavne usluge u provedbi postupaka javne nabave " u projektu „ Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi " (Kodni broj: UP.04.1.1.06.0004), (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.) – nabava Savjetnika u postupcima javne nabave. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr . Rok za dostavu ponude: 18. svibnja 2018. do 13:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „ Popločavanje hodnika na 1.katu i zapadnog stubišta zgrade Ministarstva uprave ". Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti troškovnik i specifikaciju radova na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr. Rok  za dostavu ponude : 21. svibnja 2018. do 16: 00 h. 
 • Postupak jednostavne nabave „Sistematski pregledi službenika i namještenika Ministarstva uprave“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti  dokumentaciju i specifikaciju usluge na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr;  i ljustinijanovic@uprava.hr
  Rok za dostavu ponude: 09. svibnja 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga održavanja programskog rješenja e-Sustav za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na e-mail adresi: milica.tomasic-cahun@uprava.hr;  i  ljustinijanovic@uprava.hr
  Rok za dostavu ponude: 09. svibnja 2018. do 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje i savjetodavne usluge u provedbi postupaka javne nabave u projektu "Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH" (Kodni broj: UP.04.1.1.06.0003) (OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.) – nabava Savjetnika u postupcima javne nabave. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na e-mail adresi: ljustinijanovic@uprava.hr i dstimac@uprava.hr Rok za dostavu ponude: 23. ožujka 2018. do 12:00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga servisiranja i popravka vozila Ministarstva uprave tijekom 2018.g. „. Pružatelji usluge moraju biti ovlašteni serviseri za vozila marke VW i Škoda. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr i scolic@uprava.hr Rok za dostavu ponude: 02/03/2018 .
 • Postupak jednostavne nabave „Usluga pripreme projektne prijave i sporazuma o partnerstvu za projekt „Uspostava Centra dijeljenih usluga“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr  i scolic@uprava.hr. Rok za dostavu ponude: 02/03/2018 do 13,00 h.
 • Postupak jednostavne nabave „Održavanje Središnjeg državnog portala – Gov.hr tijekom 2018.g.“
  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr .
  Rok za dostavu ponude: 05/02/2018.
 • Poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u stručnoj radnoj skupini za izradu analiza i stručnih podloga u izradi dokumentacije za nadmetanje – Izrada stručnih analiza i podloga za izradu opisa poslova za pripremu dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluge„Optimizacije i standardizacije procesa“ i „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“.  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti dodatne informacije na e-mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr .Rok za dostavu ponude: 11. prosinca 2017.g. u 11,00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne  nabave „ Izrada animacijskog videa za potrebe e-Građani““. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr Rok za dostavu ponude: 29. studeni 2017.g. u 12,00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne  nabave „ Telefonski aparati i konzole“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi bbobek@uprava.hr  - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Nadogradnja telefonske centrale Ministarstva uprave“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Uredski namještaj“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi zbirov@uprava.hr i bbobek@uprava.hr  - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „ Tepih staza“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi zbirov@uprava.hr i bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne /jednostavne nabave „Soboslikarski radovi u zgradi Maksimirska 63“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „ Radovi zamjene i sanacije krovišta na zgradi Maksimirska 63“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Radovi uređenja hodnika/polaganje odgovarajuće podne obloge“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Radovi na uređenju prostora arhive“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Radovi na adaptaciji/sanaciji sanitarnih čvorova“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi: bbobek@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Usluga izrade snimke izvedenog stanja, energetski pregled i izrada studije isplativosti energetske obnove“. Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničke specifikacije na e-mail adresi ljustinijanovic@uprava.hr - rok za dostavu ponude: 27. studenog 2017.g. u 9:00 h.
 • Postupak bagatelne/jednostavne nabave „Usluga usklađivanja stanja Registara sa stanjem u OIB sustavu i povezivanje sa OIB sustavom“.  Zainteresirani ponuditelji mogu zatražiti tehničku dokumentaciju na e-mail adresi: ljustinijanovic@uprava.hr i dstimac@uprava.hr Rok za dostavu ponude: 30. listopada 2017. do 12:00 h.
 • Postupak javne nabave usluge održavanja i dogradnje postojećeg i razvoj novog aplikacijskog softvera u informacijskom sustavu za podršku rada registara Ministarstva uprave za razdoblje od 2.godine.​
 • Postupak bagatelne nabave za uslugu održavanja Portala otvorenih podataka RH (sklopljen)
 • Postupak nabave zaštitarskih usluga tjelesne zaštite i usluga provođenja alkoholiziranosti djelatnika Ministarstva uprave za 2015-2016. godinu (sklopljen ugovor)
 • Usluga pristupa poslovnog telekomunikacijskog sustava u javnu telekomunikacijsku mrežu (sklopljen ugovor)