Pretpristupna pomoć

Europska unija pretpristupnu pomoć pruža kroz programe i financiranje projekata, čija namjena je prvesnstveno pomoći javnom sektoru u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije i organizacijama civilnog društva. Sredstva su usmjerena prvenstveno prilagodbi sljedećih područja:
 
  1. Jačanje institucija
  2. Poljoprivredi
  3. Zaštiti okoliša
  4. Prometu

Programi i fondovi kojima se Hrvatska koristi su: PHARE, CARDS, ISPA, SAPARD i IPA.  

Ministarstvo uprave za svoje projekte jačanja upravnih kapaciteta koristi sredstva: IPA-e, ali je do sada koristila i sredstva programa: CARDS i PHARE.