Programi EU

Svrha programa EU-a je dati potporu unutarnjim politikama Europske unije. To su akcijski programi osmišljeni prvenstveno kao sredstva za postizanje ciljeva postavljenih od strane Europske unije i njezinih država članica, temeljem posebnih stavki proračuna EU-a. Međutim, neki su programi EU-a otvoreni zemljama u procesu pristupanja Europskoj uniji. Kao takvi, smatraju se jednim od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno sredstava upoznavanja država kandidatkinja s politikama i metodama rada Europske unije.

Temelj za sudjelovanje Hrvatske u programima EU-a čini Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice (Službeni glasnik Europske unije, L 192/2005 od 22. srpnja 2005.)
Hrvatska je Vlada 2008. godine usvojila Zaključak o sudjelovanju u programima EU-a.


Programi EU-a u kojima trenutno sudjeluje Hrvatska su:

 • Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (2007. - 2013.) - FP7
 • Financijski instrument za civilnu zaštitu i Mehanizam Zajednice za civilnu zaštitu
 • Okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP) - Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija
 • Program Kultura 2007. - 2013.
 • Europa za građane
 • MEDIA 2007.
 • Progress
 • Tempus
 • Erasmus Mundus
 • Program za cjeloživotno učenje - LLP
 • Program "Mladi na djelu"
 • Aktivnosti Zajednice u području zdravstva 2008.-2013.
 • Marco Polo II
 • Fiscalis 2013.
 • Carine 2013.

Ministarstvo uprave je kontakt točka „Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ (Competitiveness and Innovation Framework Programme: The Information and Communication Technologies Policy Support Programme - CIP ICT PSP), iz čijeg se proračuna financira godišnja članarina za sudjelovanje u ovom Programu Unije.

Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija pokrenut je u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost (Competitiveness and Innovation Framework Programme  - CIP), osnovanog Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća u listopadu 2006. godine. Predviđeno trajanje ovog programa je od 2007. do 2013. godine s ukupnim proračunom programa u iznosu od 730 milijuna eura.

ICT PSP program je usmjeren poticanju inovacija i konkurentnosti te ubrzavanju razvoja održivog, konkurentnog, inovativnog i uključivog informacijskog društva. Također podupire aktivnosti na ubrzavanju inovacija i provedbe usluga i sustava zasnovanih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji putem šireg usvajanja i boljeg korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije te korištenju digitalnih usluga od strane građana, vlada i poslovnih subjekata.

Republika Hrvatska sklopila je 17. listopada 2007. godine Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, koji je Hrvatski Sabor ratificirao 14. ožujka 2008. godine (NN-MU 3/08). Sklopljeni sporazum stupio je na snagu 26. svibnja 2008. godine. Potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog Memoranduma, Hrvatska je postala punopravna članica ovog programa. Prema Radnom programu, usvojenom 21. prosinca 2012. godine u 2013. godini očekuje se financiranje projekata u vrijednosti od oko 126 milijuna €.

Program unije Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (engl. Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA ) slijednik je programa IDABC (Interoperable Delivery of pan-European eGovernment services to public Administrations, Businesses and Citizens), čija je provedba završena 2009. godine.

Europski parlament i Vijeće donijeli su 16. rujna 2009. godine Odluku (No 922/2009/EC) o ISA programu kojom je isti uspostavljen. Predviđeno trajanje ISA programa je od 2010. do 2015. godine. Program je otvoren za sudjelovanje zemljama kandidatkinjama, pod uvjetom potpisivanja relevantnog Memoranduma o razumijevanju i plaćanja godišnje članarine do stupanja u članstvo Europske unije.

Program Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (Interoperability Solutions for European Public Administrations - ISA ) najmlađi je program Unije koji ima za cilj olakšati i ubrzati razmjenu informacija i pružanje usluga elektroničke uprave, kako među upravnim sektorima, tako i među državama Europske unije.

Ministarstvo uprave nadležno je tijelo Vlade Republike Hrvatske za provedbu ovog Programa EU.

Korist sudjelovanja u aktivnostima ISA prvenstveno proizlazi iz mogućnosti korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru ovog Programa te sudjelovanja u kreiranju budućih trendova razvoja informacijskog društva u Europskoj uniji.

Sudjelovanjem u ISA programu, Republici Hrvatskoj omogućen je nastavak sudjelovanja u projektu Sigurna pan Europska mreža za razmjenu podataka između uprava (sTESTA -  secure Trans European Services for Telematics between Administrations) i korištenje alata CIRCA (Communication and Information Resource Centre for Administrations), započetih u okviru IDABC programa.

Ukupna vrijednost ISA programa iznosi 164 milijuna eura.