HITRONet

Računalno komunikacijska mreža javnopravnih tijela

HITRONet je komunikacijska mreža koja služi za povezivanje različitih javnopravnih tijela putem jedne zajedničke računalno komunikacijske infrastrukture. Ujedno, ova mreža predstavlja integralni dio projekta e-Uprava i predstavlja temeljnu infrastrukturu za daljnji razvoj elektroničkih usluga jer omogućava bolju komunikaciju između javnopravnih tijela. Osnovna svrha HITRONet mreže je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka. Također, HITRONet korisnicima omogućuje siguran i strogo kontroliran pristup te povezivanje mreže na internet i uspostavu standardnih mrežnih servisa.

Kroz mrežu HITRONet trenutno je povezano 46 središnjih lokacija javnopravnih tijela te preko 400 udaljenih lokacija javnopravnih tijela (pravosudnih tijela – sudova, ureda državne uprave u županijama, ispostava HZZO-a itd.).

Na mreži HITRONet, pored uobičajenih mrežnih usluga, implementirani su i posebni servisi isključivo za potrebe javnopravnih tijela, kao što su Sustav državne riznice, OIB sustav, e-Spis itd.

Od listopada 2012. godine kroz HITRONet mrežu sva tijela dobivaju i pristup zajedničkom izlazu na internet. Nabavu internetskog priključka kapaciteta od 1 Gb/s proveo je Državni ured za središnju javnu nabavu u suradnji sa Ministarstvom uprave. Nabavni postupak završio je sklapanjem dvogodišnjeg okvirnog sporazuma između odabranog ponuditelja i Državnog ureda za središnju javnu nabavu, te sklapanjem prvog pojedinačnog ugovora između odabranog ponuditelja Metronet telekomunikacije d.d. i Ministarstva uprave. Ukupna vrijednost ugovora kroz dvije godine iznosi 414.000,01 kn.

Pored navedenog priključka na Internet u HITROnetu je uspostavljena i razmjena internetskog prometa putem CIX-a (Croatian Internet eXchange). HITRONet prema CIX-u ima vezu kapaciteta od 1Gb/s te razmjenjuje internetski promet (Internet peering) sa 17 od ukupno 25 članica.
 

HITRONet/sTESTA

Od lipnja 2009. godine HITRONet je povezan sa sTESTA mrežom (sTESTA - secured Trans European Services for Telematics between Administrations), posebnom mrežom Europske unije kojoj je svrha povezivanje tijela na razini Europske unije. sTESTA  predstavlja sigurnu i pouzdanu mrežu koja se koristi za pružanje transeuropskih usluga između javnih uprava zemalja Europske unije. Ujedno, riječ je o jedinstvenoj mreži na svijetu budući da povezuje tijela državne uprave iz čak 30 zemalja, odnosno 27 država članica Europske unije te tri pridružene zemlje.

sTESTA podatkovna mreža s kojom je HITRONet povezan je tzv. generički model sTESTA-e na kojem su razvijeni servisi kao što su AFIS, CARE, EURODAC, FIDES, FIUNET, SCEPYLT, SIGL, TACHONET itd. Na sTESTA platformu povezani su još i EUROPOL informacijski sustav te SIS i VIS sustavi Europske unije.