Ministar Mlakar sudjeluje u radu Upravnog odbora ReSPA-e

Ministar uprave Davorin Mlakar sudjeluje u radu Upravnog odbora Regionalne škole...

Ministar uprave Davorin Mlakar sudjeluje u radu Upravnog odbora Regionalne škole za državnu upravu na ministarskoj razini koji se održava danas u Danilovgradu, Crna Gora.
Glavni cilj sastanka je usvajanje svih neophodnih pravila i procedura potrebnih da Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) dobije svojstvo pravne osobe i započne sa radom u Danilovgradu, Crnoj Gori. Do sada je ReSPA funkcionirala kao virtualna škola, čiji programi izobrazbe su se provodili u državama članicama te državama Europske unije.

Hrvatski sabor je 09. srpnja 2010. godine, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), čime je Republika Hrvatska iskazala interes za sudjelovanje u procesima i akcijama usmjerenim na jačanje administrativne sposobnosti javne uprave u smislu zahtjeva europskih integracijskih procesa i razvoja ljudskih potencijala sukladno europskim načelima.

Stranica