Imenovana radna skupina za decentralizaciju i teritorijalni preustroj

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela Odluku o imenovanju radne skupine za decentralizaciju i teritorijalni preustroj, koja je zadužena za provedbu aktivnosti utvrđenih Smjernicama i načelima za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj. Zadaci radne skupine uključuju utvrđivanje poslova koje se sa središnje vlasti prenose u djelokrug jedinica loklane i područne samouprave, utvrđivanje modela optimalne teritorijalne organizacije za obavljanje decentraliziranih poslova, mehanizama obvezne i dobrovoljne suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova te analizu učinaka predloženih modela.

Vlada Republike Hrvatske na današnjoj je sjednici donijela Odluku o imenovanju radne skupine za decentralizaciju i teritorijalni preustroj, koja je zadužena za provedbu aktivnosti utvrđenih Smjernicama i načelima za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj. Zadaci radne skupine uključuju utvrđivanje poslova koje se sa središnje vlasti prenose u djelokrug jedinica loklane i područne samouprave, utvrđivanje modela optimalne teritorijalne organizacije za obavljanje decentraliziranih poslova, mehanizama obvezne i dobrovoljne suradnje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova te analizu učinaka predloženih modela.

Na sjednici održanoj 8. srpnja 2010., Vlada Republike Hrvatske zaključkom je prihvatila Smjernice i načela za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj, kojima se u okviru Programa gospodarskoga opravka Vlade Republike Hrvatske postavljaju ciljevi i definiraju aktivnosti u provedbi sveobuhvatne reforme lokalne samouprave te rokovi i odgovornost za njegovu provedbu.

Smjernicama i načelima predviđeno da je u proces izrade prijedloga za decentralizaciju potrebno uključiti predstavnike resornih središnjih tijela državne uprave, akademskih i stručnih ustanova, gospodarskog sektora, nevladinih udruga i građanskih inicijativa, nacionalnih udruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnike sindikata i udruge poslodavaca.

Sukladno navedenom zaključku Vlade i Smjernicama i načelima, Ministarstvo uprave izradilo je prijedlog za imenovanje radne skupine čijim će se radom osigurati transparentnost cjelokupnog procesa i koja će osigurati najkvalitetnija rješenja u izradi i provedbi prijedloga za funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj.

Radni ustroj

Stranica