Obavijest sudionicima u izbornom postupku

Sudionici u izbornom postupku za izbor zastupnika u Hrvatski sabor mogu, nakon potvrđenih kandidacijskih lista, od 18. lipnja 2020. godine podnositi zahtjeve za dostavu podataka iz registra birača, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona o registru birača u:
  • nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koji vodi registar birača za pripadajuću izbornu jedinicu
  • sjedištima nadležnih upravnih tijela u županijama odnosno Gradu Zagrebu za XII. izbornu jedinicu - grupe nacionalnih manjina (osim za Zagrebačku županiju gdje će se izdavati u Velikoj Gorici)
  • Ministarstvu uprave - za sve izborne jedinice. 
 
Ako sudionik u izbornom postupku  neće osobno preuzeti podatke, u zahtjevu je potrebno navesti osobno ime osobe koja će u njegovo ime iste preuzeti.
 
Uz zahtjev je potrebno potpisati i izjavu o povjerljivosti budući da je riječ o osobnim podacima te se na primatelje osobnih podataka primjenjuju propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
 
U nadležnim upravnim tijelima u županijama odnosno Gradu Zagrebu i Ministarstvu uprave podaci će se preuzimati  na CD-u, uz predočenje osobne iskaznice osobe ovlaštene za preuzimanje podataka.
 
 

Pisane vijesti