Projekt e-Upisi

Jedna od složenih e-usluga koja se razvija je i e-Upisi. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih. Glavni cilj je građanima Republike Hrvatske, koji su ujedno i korisnici usluga Ministarstva znanosti i obrazovanja (roditeljima, učenicima, studentima), omogućiti jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava koje koristi Ministarstvo uprave te Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 
Navedena e-usluga bi trebala zaživjeti u 2020. godini kroz prijavljeni EU projekt u iznosu od 40 milijuna kuna, koji se sufinancira do 85 posto bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta: 40.002.019,64 HRK

EU sufinanciranje projekta: 85 posto bespovratnih sredstava

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 12. ožujka 2019.

Trajanje provedbe aktivnosti: 36 mjeseci

Nositeljice projekta: državna tajnica Katica Prpić i pomoćnica ministra Zrinka Bulić

Kontakt osoba za više informacija: Igor Ljubi, tel: 01 2357 695

 Europska unija - Europski fond za regionalni razvoj