Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat


UP.04.1.1.17.0001
Korisnik: Ministarstvo uprave
 
Projektom „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m Potpis i e/m-Pečat“ će se doprinijeti povećanju učinkovitosti komunikacije unutar sustava državne i javne uprave te u načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima, kao korisnicima javnih usluga.
 
Projektom će se razviti i uspostaviti platforma sa elektroničkim uslugama za proces elektroničkog i mobilnog potpisivanja, elektroničkog i mobilnog pečatiranja te provjeru valjanosti elektroničkog potpisa odnosno pečata, koji će se koristiti u elektroničkim javnim uslugama i biti dostupni sudionicima u okviru elektroničkog poslovanja tijela državne i javne uprave.

Ukupna vrijednost projekta: 22.465.901,38 HRK
 
Bespovratna sredstva: 22.465.901,38 HRK

Datum potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: 20. studenoga 2018.

Razdoblje provedbe projekta: 20.11.2018. – 20.11.2021.

Za više informacija možete se obratiti na projekti@uprava.hr
 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Ministarstva uprave.