Projekt e-Novorođenče

E-Novorođenče je integrirana usluga koja na jednom mjestu omogućava:
 
  • upis djeteta u maticu rođenih
  • upis djeteta u evidenciju državljanstva
  • reguliranje prebivališta djeteta na adresu roditelja
  • reguliranje zdravstvenog osiguranja djeteta
  • podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete od HZZO-a
 
Prijavom putem sustava e-Građani roditelji dobivaju dokumente djeteta u Osobni korisnički pretinac. Nove funkcionalnosti od 2018. godine su prijava djeteta na poreznu karticu, podnošenje zahtjeva za dječji doplatak te podnošenje zahtjeva  jedinicama lokalne samouprave za novčane potpore za novorođeno dijete.

 Europska unija - Europski fond za regionalni razvoj