Ministar Kuščević: Pred javnom upravom u Republici Hrvatskoj su veliki izazovi koji ujedno nude i perspektivu kroz odgovarajuća rješenja na kojima radi Vlada Republike Hrvatske

U Splitu se održava dvodnevna konferencija Hrvatsko-francuski upravni dani pod nazivom „Država i upravno pravo“

O izazovima i perspektivama javne uprave u Republici Hrvatskoj ministar Kuščević govorio je na otvorenju konferencije.

Tom prigodom ministar je naglasio kako strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. utvrđuje kako se Republika Hrvatska svojim uključivanjem u europski upravni prostor obvezala temeljiti postupanje javne uprave na načelima pouzdanosti i predvidljivosti (pravna sigurnost), transparentnosti, odgovornosti, učinkovitosti i djelotvornosti te koherentnosti.

„Vizija moderne javne uprave koja će svojim djelovanjem pridonositi gospodarskom i održivom razvoju hrvatskog društva je ona koja obuhvaća pružanje javnih usluga na pouzdan, predvidiv i društveno odgovoran način“, kazao je ministar te je dodao kako vizija obuhvaća niz ciljeva čije će se ostvarenje pratiti i nadzirati precizno određenim pokazateljima.

Ministar je rekao kako rezultati provedbe Strategije trebaju biti sljedeći: opseg i kvaliteta javnih usluga koje pruža javna uprava prilagođeni su stvarnim potrebama korisnika, postupak pružanja javnih usluga maksimalno je pojednostavljen te zahtijeva minimalan angažman korisnika, broj i kompetencije zaposlenih u javnoj upravi usklađeni su s potrebama, ciljevima i standardima kvalitete pojedine usluge te konačno sustav javne uprave predstavlja jasan i realan okvir u kojem se odvijaju postupci pružanja javnih usluga s odgovarajućim brojem i kompetencijama zaposlenih za njihovo pravodobno, učinkovito i kvalitetno izvršavanje.

„Govoreći o navedenom Programu Vlade važno je i napomenuti kako je u njemu ustanovljeno pet ključnih područja na kojima će Vlada temeljiti svoje djelovanje do 2020. a koji obuhvaćaju: provedbu cjelovite porezne reforme i olakšavanje uvjeta poslovanja poduzetnicima i ulagačima, konkretne mjere ulaganja u generatore rasta, mjere za povećanje učinkovitosti institucija, jačanje održivosti javnih financija te reformu obrazovnog sustava“, istaknuo je ministar te je rekao kako je hrvatska Vlada prepoznala izazove pred kojima se nalazi naša javna uprava te je u svome Programu, Akcijskom planu te u drugim odgovarajućim dokumentima dala odgovarajuće stručne i provedive podloge za kvalitetnu perspektivu javne uprave u Hrvatskoj.

Cilj je stvoriti učinkovitu javnu upravo, pa Ministarstvo uprave provodi 15 projekta vrijednih više od 800 milijuna kuna kojima se želi podići kvalitetu kroz digitalizaciju i decentralizaciju procesa.
 
„U svjetlu naslova ovog izlaganja, a vezano za reformske zahvate u sustav javne uprave u Republici Hrvatskoj, radi dobivanja cjelovite slike, smatram potrebnim navesti projekte iz područja javne uprave koji se trenutačno provode ili su u fazi pripreme u Ministarstvu uprave. Riječ je projektima: Uvođenje sustava kvalitete u javnu upravu,  Razvoj kompetencijskog okvira za zaposlene u javnoj upravi, Uspostava sustava e-poslovanje, Poboljšanje učinkovitosti sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave, Uspostava jedinstvenog upravnog mjesta, Uspostava platforme s elektroničkim uslugama e/m-Potpis i e/m-Pečat, e-Pristojbe, Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove (e-Upisi), Uspostava Centra dijeljenih usluga, Sustav upravljanja ljudskim potencijalima (HRM) i Uspostava indikatora za mjerenje napretka reforme javne uprave“, naveo je ministar.

Uspostavom moderne uprave također će se nastojati iskorijeniti korupciju i potaknuti razvoj demokratske političke kulture, rekao je Kuščević i zajamčio da će se od iduće godine državni ispiti moći polagati u gradovima diljem Hrvatske, a ne samo u Zagrebu.

Ministarstvo uprave je sektorski nadležno tijelo za Državnu školu za javnu upravu i Središnji ured za razvoj digitalnog društva te valja istaknuti i projekte Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva: Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske, Unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga te Prilagodba informacijskih sustava TJS Portalu otvorenih podataka (open data). Isto tako, Ministarstvo uprave je partner Državnoj školi za javnu upravu u projektu Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi.
 
Zaključujući svoje izlaganje ministar je rekao kako su pred javnom upravom u Republici Hrvatskoj zaista veliki izazovi koji ujedno nude i perspektivu kroz odgovarajuća rješenja na kojima radi Vlada Republike Hrvatske.
 
„Vjerujem da svi zajedno, a ovdje mislim na Vladu Republike Hrvatske, državna tijela, stručnu javnost, civilno društvo, ne zaboravljajući one zbog kojih smo ovdje, hrvatske građane, možemo sinergijskim radom uspješno odgovoriti na izazove koji se nalaze pred nama. Valja nam svima imati pred očima konačni cilj, modernu i učinkovitu javnu upravu u Republici Hrvatskoj koja na što stručniji, bolji i brži način pruža usluge svim našim građanima“, dodao je ministar na otvorenju konferencije.
 

Pisane vijesti