Projekt IPA 2008

Projekt „Potpora provedbi Zakona o općem upravnom postupku“ provodio se u sklopu IPA programa pretpristupne pomoći i financirala  ga je Europska unija. Glavni korisnik projekta bilo je Ministarstvo uprave Republike Hrvatske, a započeo je u studenom 2011. godine i trajao je 2 godine. Projekt je vrijedan 1.601.000 eura.

Opći cilj projekta bio je potpora Republici Hrvatskoj u daljnjem razvijanju pouzdane, otvorene, transparentne i klijentima usmjerene javne uprave kao ključnog čimbenika u postizanju prosperitetnog poslovnog okruženja koje će osigurati bolji standarda građana.

Posebni  cilj projekta bio je osigurati održive institucionalne i profesionalne kapacitete za pravodobnu provedbu i učinkovitu primjenu novog Zakona o općem upravnom postupku (ZUP) na svim razinama javne uprave, kao i unapređenje javne svijesti građana o pitanjima vezanima uz ZUP.

Ciljne skupine projekta bili su državni službenici u tijelima državne uprave, službenici u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te službenici i drugi zaposlenici u pravnim osobama s javnim ovlastima koji u granicama svojih ovlasti odlučuju o upravnim stvarima. Nadalje, ciljnu skupinu čini i šira javnost s obzirom da je jedan od ciljeva projekta podizanje razine javne svijesti o prednostima novog ZUP-a. Projekt su činile  tri komponente unutar kojih su bile podijeljene projektne aktivnosti.

Projekt je provodio konzorcij: Lattanzio e Associati, FormezPA, PM Group te Ecosfera u suradnji s Ministarstvom uprave.