Pojašnjenje razlike broja osoba u registru birača i popisu stanovništva

Registar birača i popis stanovništva dvije su različite evidencije koje se međusobno razlikuju po metodologiji nastanka i načinu vođenja.


Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

Registar birača je evidencija koja se svakodnevno ažurira temeljem dostavljenih podataka nadležnog tijela koje vodi zbirku podataka  o prebivalištu i boravištu. Iz registra birača svakodnevno se brišu osobe koje su izgubile biračko pravo (smrću ili prestankom državljanstva) te se upisuju nove osobe koje su stekle biračko pravo (osobe s navršenih 18 godina života odnosno osobe koje su primljene u hrvatsko državljanstvo).
 
Popis stanovništva je evidencija o stanovništvu koje u kritično vrijeme (stanje na dan 31. ožujka 2011. godine u 24 sata) prebiva ili boravi u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 15. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine („Narodne novine“ broj 92/10.) u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske nisu uključene osobe :
  • „koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište, a u kritičnom trenutku Popisa su odsutne dulje od jedne godine ili namjeravaju biti odsutne dulje od jedne godine, a u Republiku Hrvatsku ne dolaze tjedno. Izuzetak su diplomatsko i vojno osoblje Republike Hrvatske zajedno s članovima njihovih obitelji, bez obzira na trajanje odsutnosti u inozemstvu,
  • koje u Republici Hrvatskoj imaju boravište kraće od jedne godine i ne namjeravaju ostati u Republici Hrvatskoj dulje od jedne godine,
  • studenti koji studiraju u inozemstvu bez obzira na učestalost dolaska u Republiku Hrvatsku, s izuzetkom studenata koji svakodnevno prelaze granicu“.
 
Slijedom naprijed navedenog, stopa iseljavanja ne može utjecati na broj birača, odnosno utječe na broj birača ukoliko su odjavili prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali samo na način da više nisu birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj već ulaze u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Za razliku od popisa stanovništva, u registar birača su upisani svi hrvatski državljani s navršenih 18 godina, koji imaju biračko pravo neovisno o tome gdje im je prebivalište ili boravište. Popis stanovništva eventualno može biti indikator da u evidenciji prebivališta postoje osobe koje ne stanuju na adresama na kojima su prijavljene.
 

Pisane vijesti | Registar birača