Objavljen 3. broj Statističkog prikaza i nova publikacija Analize Ministarstva uprave

Tema prvog broja Analize Ministarstva uprave jest ocjena stupnja samostalnosti lokalnih jedinica u Hrvatskoj.

Ministarstvo uprave objavilo je na svojim internetskim stranicama 3. broj Statističkog prikaza i novu publikaciju Analize Ministarstva uprave.  Publikacija Analize Ministarstva uprave izlazit će povremeno i analitički obrađivati  aktualne teme iz djelokruga Ministarstva uprave.

Tema prvog broja Analiza jest ocjena stupnja samostalnosti lokalnih jedinica u Hrvatskoj. U radu se pokušava dati odgovor na pitanja samostalnosti općina gradova i županija u Hrvatskoj u pogledu utvrđivanja odgovornosti, prava, obveza, poslova i financija. Odgovarajuća razina samostalnosti trebala bi lokalnim jedinicama osigurati učinkovito obavljanje javnih poslova lokalnog značaja. To su ujedno i poslovi kojima se neposredno ostvaruju javne potrebe lokalne zajednice. Razina samostalnosti lokalnih jedinica je važan preduvjet buduće administrativne i teritorijalne organizacije države.

Pisane vijesti | Promo materijali i publikacije