Poboljšajte e-poslovanje s javnom upravom

U svrhu dobivanja podataka za unaprjeđenje pilot projekta e-Poslovanje kojeg vodi Ministarstvo uprave, Hrvatska gospodarska komora na svojoj internetskoj stranici  objavila je online upitnik o kvaliteti postojećih online usluga javne uprave, u svrhu njihova poboljšanja pri objedinjavanju na jedinstvenom portalu za e-Poslovanje. Također poslovni subjekti mogu predložiti i one online usluge za koje smatraju da bi se trebale uvrstiti na portal e-Poslovanje.

Predviđeno je da portal  e-Poslovanje objedini online usluge institucija i tvrtki koje sudjeluju u projektu: Porezne uprave, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Središnjeg registra osiguranika - Regosa, Financijske agencije - Fine i Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama - APIS IT-a.

Online upitnik dostupan je ovdje.

Pisane vijesti