Partnerstvo za otvorenu vlast

Savjet čine predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija.
 

Partnerstvo za otvorenu vlast  je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Inicijativu vodi Upravni odbor čiji su članovi predstavnici vlada i organizacija civilnog društva. Od 2014. godine članica Upravnog odbora je i Republika Hrvatska.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 20. travnja 2016. godine  uspostavljen je Savjet inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast  kojim predsjeda ministrica uprave dr.sc. Dubravka Jurlina AlibegovićSavjet čine predstavnici državnih, lokalnih i regionalnih vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija.
 
Više o inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj možete pročitati na internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.