Statistički prikaz

Statistički prikaz sintetička je i dijelom analitička tromjesečna publikacija Ministarstva uprave.

U Statističkom prikazu sadržane su informacije iz registara i baza koji su u nadležnosti i kojima upravlja Ministarstvo uprave. Njima se osigurava i štiti javni interes, zakonito i transparentno djelovanje tijela javne uprave i pružanje javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima Republike Hrvatske s ciljem osiguranja moderne i korisnički usmjerene javne uprave.
 
Ministarstvo uprave je zadnjih godina uložilo značajne napore i resurse u sređivanje,objedinjavanje i otvaranje registara iz svog djelokruga. Nakon brojnih upita građana, medija i akademske zajednice pripremljena je online publikacija koja će izlaziti kvartalno i na jednom mjestu prikazivati informacije iz djelokruga Ministarstva uprave.