Otvorena javna rasprava za Prijedlog strategije razvoja javne uprave 2014.-2020.

Ministarstvo uprave poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu povodom Prijedloga strategije razvoja javne uprave 2014. -2020., strateškog dokumenta  usmjerenog na reformu sustava javne uprave.

Ministarstvo uprave poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu povodom Prijedloga strategije razvoja javne uprave 2014. -2020.,  strateškog dokumenta  usmjerenog na reformu sustava javne uprave kroz poboljšano postupanje javnopravnih tijela, unaprjeđene upravne kapacitete i bolju organizaciju i rad javne uprave.

Predstavnici zainteresirane javnosti svoje prijedloge i komentare mogu dostaviti najkasnije do 31. listopada 2014. godine,  putem predviđenog obrasca, na mail adresu: savjetovanje@uprava.hr.

Savjetovanje

Pisane vijesti | Strategijski dokumenti | Državna uprava