Objasnite vrste tehničke pomoći koje je Republika Hrvatska mogla koristiti u pretpristupnom razdoblju?

U sklopu pretpristupne pomoći Republika Hrvatska je mogla koristiti tehničku pomoć u obliku:
  • Ugovor o uslugama - Transfera znanja i posebnih vještina od strane stručnjaka po pojedinim područjima i sektorima koji su dostupni na tržištu
  • Twinning-a /twinning light - suradnju između institucija države kandidatkinje i institucije države/a članica. Twinning ima za cilj potporu zemljama kandidatkinjama/potencijalnim kandidatkinjama u transponiranju, imple-mentiranju i provođenju acquisa.
  • TAIEX (eng. Technical Assistance and Information Excghange) – instrument Europske unije koji pomaže u kratkotrajnim peer-to peer misijama, treninzima i savjetima .
Ugovori o uslugama i Twinning /twinning light ugovori korišteni su u sklopu Nacionalnih programa koji su bili definirani projektima temeljem potreba koje su bile identificirane u pretpristupnom periodu. TAIEX instrument je ad-hoc vrsta pomoći kraćeg vremenskog trajanja koja se može realizirati brzo kroz misije stručnjaka, studijske posjete, radionice ili slično. TAIEX kontakt točka u Republici Hrvatskoj je ministarstvo vanjskih i europskih poslova.