Oglasi za namještenike

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:17.12.2019.
Naziv radnog mjesta:namještenik IV. vrste - čistačica
Institucija:Vrhovni sud Republike Hrvatske
Stručni uvjeti::niža stručna sprema -NSS
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:21.1.2020.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Vrhovni sud Republike Hrvatske, 10000 Zagreb, Trg Nikole Zrinskog 3, s naznakom: “PRIJAVA-oglas za čistačicu - NE OTVARAJ”. Na poleđini omotnice navesti ime i prezime i adresu pošiljatelja.