Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.9.2019.
Naziv radnog mjesta:viši/a stručni/a savjetnik/ca-za tretman
Institucija:Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav, Kaznionica u Glini
Stručni uvjeti::-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije, socijalne pedagogije ili socijalnog rada, -poznavanje rada na računalu, -najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima -položen državni stručni ispit.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Pismene prijave podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranici Ministarstva uprave RH (https://uprava.gov.hr) na adresu Kaznionica u Glini, Vinogradska 2, p.p. 9, 44 400 Glina s naznakom „ZA OGLAS –VIŠI STRUČNI SAVJETNIK-ZA TRETMAN“.