Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:21.12.2018.
Naziv radnog mjesta:3 radna mjesta
Institucija:Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:3
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave obustave/poništenja:23.1.2019.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:1
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa na na web-stranici Ministarstva uprave – www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“ (uz redni broj i naziv radnog mjesta na koje se kandidat/kinja prijavljuje)
 
Datum javne objave:20.2.2019.
Dostava se smatra izvršenom:28.2.2019.
Datum objave oglasa:21.12.2018.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu
 
Datum javne objave:20.2.2019.
Dostava se smatra izvršenom:28.2.2019.
Datum objave oglasa:21.12.2018.
Link na rješenje:Rješenje o prijmu