Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.1.2018.
Naziv radnog mjesta:viši/a stručni/a savjetnik/ca; Služba za zaštićena područja, georaznolikost i ekološku mrežu
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij - smjer biologija, zaštita okoliša, šumarstvo, geologija, poljoprivreda, geodezija, graditeljstvo ili agronomija - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, - napredno poznavanje rada na računalu.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:8.3.2018.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Datum objave obustave/poništenja:10.4.2018.
Link na odluku o obustavi/poništenju:Odluka o obustavi
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za Oglas – Klasa: 112-01/17-01/189, Urbroj: 517-03-1-1-18-2“.