Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:11.12.2017.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:9.1.2018.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale, s naznakom „Za Oglas – Klasa: 112-01/17-01/151, Urbroj: 517-03-1-1-17-6“.
 
Datum javne objave:14.2.2018.
Dostava se smatra izvršenom:22.2.2018.
Datum objave oglasa:11.12.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:14.2.2018.
Dostava se smatra izvršenom:22.2.2018.
Datum objave oglasa:11.12.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu