Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:30.10.2017.
Naziv radnog mjesta:11 radnih mjesta
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti:: Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Broj izvršitelja:12
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:8.12.2017.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Datum objave obustave/poništenja:13.2.2018.
Link na odluku o obustavi/poništenju:odluka o djelomičnoj obustavi
Broj izvršitelja za obustavu:4
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – Klasa: 112-07/17-02/02; Urbroj: 517-03-1-1-17-2“.
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:29.12.2017.
Dostava se smatra izvršenom:8.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu
 
Datum javne objave:19.1.2018.
Dostava se smatra izvršenom:29.1.2018.
Datum objave oglasa:30.10.2017.
Link na rješenje:Rjesenje o prijmu