Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:29.3.2017.
Naziv radnog mjesta:2 radna mjesta
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti::Stručni uvjeti navedeni su u tekstu oglasa
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:2
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:28.6.2017.
Poziv na testiranje:poziv za intervju
Datum objave poziva na testiranje:30.6.2017.
Poziv na testiranje:poziv za intervju
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 103. ili 113.", Klasa: 112-01/17-01/40, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.