Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:6.2.2017.
Naziv radnog mjesta:voditelj Odjela; Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij agronomske, građevinske, biotehnološke ili prehrambeno tehnološke struke - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit - znanje engleskog jezika - poznavanje rada na računalu
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:23.6.2017.
Poziv na testiranje:poziv za intervju
Datum objave poziva na testiranje:29.6.2017.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 12.1.1.3.1. ili 12.2.2.1.1.", Klasa: 112-01/16-01/181, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.