Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.12.2016.
Naziv radnog mjesta:stručni/a referent/ica; Odjel za računovodstvene poslove
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti::- SSS ekonomske struke, - najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na PC-u.
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 43", Klasa: 112-01/16-01/154; Urbroj: 517-03-1-1-16-2, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.