Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:2.11.2016.
Naziv radnog mjesta:viši/a upravni/a referent/ica; Služba za ljudske potencijale
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski stručni studij u trajanju od najmanje tri godine upravnog smjera, - najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na PC-u.
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:5.1.2017.
Poziv na testiranje:poziv za intervju
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 18", Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.