Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:26.9.2016.
Naziv radnog mjesta:stručni/a suradnik/ca; Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, biomedicinskog, društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog smjera, - najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - znanje engleskog jezika u govoru i pismu, - poznavanje rada na PC-u.
Opis poslova:Opis poslova
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:8.11.2016.
Poziv na testiranje:poziv za testiranje
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 68", Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.