Oglasi na određeno vrijeme

Filtrirajte oglase, pozive na testiranja te obustave i poništenja:
Od:
Do:
Datum:15.9.2016.
Naziv radnog mjesta:viši/a stručni/a savjetnik/ca; Odjel za procjenu utjecaja zahvata na okoliš
Institucija:Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Stručni uvjeti::- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog, biotehničkog, društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog smjera, - najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni stručni ispit, - znanje engleskog jezika u govoru i pismu, - poznavanje rada na PC-u.
Opis poslova:Opis poslova i podaci o plaći
Broj izvršitelja:1
Link na dokument u NN:OGLAS
Datum objave poziva na testiranje:29.9.2016.
Poziv na testiranje:poziv za intervju
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Glavno tajništvo Ministarstva, Sektor za ljudske potencijale i opće poslove, Služba za ljudske potencijale s naznakom "Za Oglas – radno mjesto 57", Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.